Κι όμως, υπάρχει ένα τόσο μικρό παιχνίδι: η ερευνητική ομάδα του University College of Southeast Norway δημιούργησε ένα ταμπλό μικρότερο του ενός χιλιοστού (ναι, 1 mm) και το γέμισε μικροοργανισμούς. Και παρόλο που δεν μπορεί κανείς να τους ελέγξει, αυτοί κάνουν το δικό τους χαμό και μας δίνουν ένα super-cool θέαμα!

Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί μέσα; Ο τρισδιάστατος λαβύρινθος τύπου Pac-Man αποτελείται από πολλά στενά περάσματα, γεμισμένα με κάποιο “θρεπτικό υγρό”. Στους διαδρόμους αυτούς, κολυμπούν μονοκύτταροι οργανισμοί (στο ρόλο του Pac-Man) και μεγαλύτερα, πολυκύτταρα τροχόζωα (σαν τα γνωστά φαντάσματα). Δεν υπάρχουν όμως τα power-up χαπάκια στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κάνοντάς το ένα ατέρμονο κυνήγι μέχρι θανάτου για τα μονοκύτταρα πρωτόζωα.

Και γιατί όλα αυτά, θα αναρωτηθείς; Γιατί από ερευνητικής άποψης αυτός ο λαβύρινθος Pac-Man έχει πολύ περισσότερα κοινά με τα περιβάλλοντα στα οποία οι οργανισμοί αυτοί συνήθως κυνηγούν και έτσι επιτρέπουν την παρατήρηση συμπεριφορών πιο κοντινών στην πραγματική φυσική ζωή.

Δες το σκληρό παιχνίδι επιβίωσης:

Close