Τα παραμύθια είναι απαραίτητα για τα παιδιά, σήμερα όπως και παλαιότερα – έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν σε ένα μαγικό κόσμο όπου η λογική δεν έχει σημασία ενώ θαυμαστά πράγματα μπορούν να συμβούν.

Αυτή η σειρά vector illustrations από το BUREAU NOUVEAU δημιουργήθηκε για να δώσει νέα πνοή στις παλιές φανταστικές ιστορίες των αδελφών Grimm:

Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm Τα vector παραμύθια των αδερφών Grimm

 

Close